Oprichtingsvergadering vereniging

Oprichtingsvergadering vereniging


Evenementgegevens


Vandaag gaan we ons informele netwerk omzetten in een informele vereniging, de meest lichte rechtspersoon die er bestaat. We gaan hiermee een volgende, meer professionele, fase in. Aan de leden gaan we een contributie vragen van €25,- per jaar om de kosten voor de instandhouding en verdere groei te kunnen bekostigen. Tot nu toe was alles liefdewerk-oud-papier.

Een officiële uitnodiging aan de deelnemers heeft plaatsgevonden.

Agenda en vergaderstukken:

  1. Benoeming bestuur (zie Voorgedragen bestuurskandidaten bij oprichting 9-3-2018)
  2. Vaststellen Statuten vereniging Happy Planet Professionals en Huishoudelijk reglement
  3. Vaststellen contributie (zie Voorstel contributie 2018)
  4. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  5. Sluiting

 

 

Oprichtingsvergadering vereniging
Sluit Menu