HPP-WERKGROEP review & certificering

De werkgroep Review & Certificering is verantwoordelijk voor de organisatie van een soepel reviewproces dat leidt tot een jaarcertificaat voor zoveel mogelijk HPP’ers. Dit kun je zien als het ‘keurmerk’ van HPP, want met de certificering van onze duurzame ondernemers borgen we de kwaliteit van HPP.

De leden van de werkgroep Review & Certificering organiseren en begeleiden het reviewproces, stimuleren en adviseren HPP’ers bij het maken van hun mvo-plan en geven de jaarcertificaten uit. Ook zorgen ze er voor dat met de input van de leden en de uitgevoerde reviews het systeem verder verbeterd wordt.

JAARPLAN 2021-2022

In 2021 hebben we een nieuwe methode voor het reviewproces uitgerold die is gebaseerd op de 17 SDG’s. Om dit nieuwe proces op gang te brengen zorgen we ervoor dat onze leden goed geïnformeerd en ondersteund worden bij het invullen van de review. Dat hebben we onder meer gedaan met behulp van inloopmiddagen en -avonden. Communicatie en het herhaaldelijk oproepen tot het invullen van de review is belangrijk om de vaart erin te houden. In 2021 willen we aan minimaal 50% van onze leden een jaarcertificaat uit kunnen reiken.

Een ‘project’ dat we gaan opstarten is de automatisering van ons reviewsysteem. Enerzijds om het proces te vergemakkelijken maar ook om informatie te kunnen ontsluiten waarmee we elkaar kunnen inspireren én naar buiten toe een mooi en compleet beeld kunnen geven van waar HPP voor staat.
Zo willen we informatie uit eerdere reviews categoriseren onder de SDG’s en (geanonimiseerd) op onze website zetten. We willen de review op de website koppelen aan het profiel van de HPP’er, zodat leden kunnen aangeven aan welke SDG’s zij werken.

Ambities genoeg dus! Je bent welkom om hieraan bij te dragen!

SAMEN WERKEN AAN EEN HAPPY PLANET
Draag jij ook een steentje bij aan HPP?

WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE WERKGROEP Review & Certificering?

De werkgroep Review & Certificering bestaat uit een vijftal vaste leden en een groep personen die incidenteel of op afroep deelnemen. Met deze tijdelijke projectgroepjes kunnen we de benodigde inspanning eerlijk verdelen en voor iedereen prettig houden. Zo kunnen we samen onze ambities waarmaken.

  • Vaste leden:
  • Incidenteel / op afroep:
    • gezocht: leden die mee willen denken over het automatiseren van het reviewproces

Coördinator van de werkgroep Review & Certificering is Anke Bergmans.