Over Happy Planet Professionals

Happy Planet Professionals is een beweging van maatschappelijk bewuste zelfstandige professionals die willen bijdragen aan een betere wereld. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door de daad bij het woord te voegen en elkaar en anderen te inspireren dat ook te doen.

HPP’ers leveren een netto meerwaarde aan onze maatschappij en planeet.

Onze missie

Happy Planet Professionals werken aan een betere wereld.
Wij stimuleren elkaar duurzamer te ondernemen.

Onder een betere wereld verstaan wij een wereld waarin meer mensen dan nu in hun menselijke behoeften worden voorzien en waarin wij beter dan nu rekening houden met de natuurlijke en ecologische grenzen van onze planeet.

De Sustainable Development Goals geven hier richting aan. Dit zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

onze ambitie

Alle ZP’ers in Nederland leveren tezamen netto een positieve bijdrage aan de wereld.
HPP levert een substantiële bijdrage aan deze beweging. 

Om die betere wereld te creëren en te behouden is het nodig dat iedereen, van particulieren, ZZP’ers en middenstanders tot multinationals en overheden, hun maximale steentje bijdragen. HPP brengt ZP’ers* bij elkaar die die bijdrage willen leveren, zodat zij elkaar kunnen motiveren en versterken.

*Wij richten ons op ZZP’ers en kleine ondernemers met max. 5 mensen in dienst. 

onze strategie

Happy Planet Professionals stimuleren elkaar duurzamer te ondernemen via de 5 I’s: Informatie, Instrumenten, Inspiratie, Interactie en Invloed.

  • Informatie: We delen praktische tips over hoe je jouw voetafdruk kunt verkleinen en je handdruk kunt vergroten.
  • Instrumenten: We voorzien elkaar van handige tools, zoals de reviewtool, checklists, enzovoort.
  • Inspiratie: We delen gepassioneerde verhalen en voorbeelden.
  • Interactie: We denken samen over en werken samen aan oplossingen.
  • Invloed: We oefenen invloed uit op onze omgeving om duurzaam ondernemen toegankelijk te maken.

Download de interactieve HPP-strategieplaat 2021-2023

onze kernwaarden

Integer, initatiefrijk en inclusief

  • Integer: We zijn transparant in ons handelen en onze besluitvorming. We zijn eerlijk over onze motieven en doen wat we beloven.
  • Initiatiefrijk: We nemen verantwoordelijkheid. We doen wat nodig is, ook als dat lef vraagt.
  • Inclusief: We werken samen, met elkaar en met anderen om onze missie te realiseren. We staan actief open voor deelname van iedere zelfstandige professional die de missie onderschrijft. We waarderen elkaars mening en zoeken naar besluiten en oplossingen waarin iedereen zich kan vinden.

Doe je ook mee?

Ben jij zelfstandig professional en wil jij ook maatschappelijk vooruitstrevend ondernemen? Word dan nu lid van HPP!

De contributie bedraagt slechts €25,- per jaar.

Je kunt je hier aanmelden.