Over Happy Planet Professionals

HPP’ers willen een betere balans vinden tussen milieu, sociaal-ethische zaken en winst, ook wel samengevat in drie P’s: People, Planet en Profit. En dragen bij aan de Sustainable Development Goals.

HPP’ers leveren een netto meerwaarde aan onze maatschappij en planeet.

Onze missie

Happy Planet Professionals werken aan een betere wereld.
Wij stimuleren elkaar duurzamer te ondernemen.

Happy Planet Professionals werken aan een betere wereld. Wij stimuleren elkaar duurzamer te ondernemen.

Onder een betere wereld verstaan wij een wereld waarin meer mensen dan nu in hun menselijke behoeften worden voorzien en waarin wij beter dan nu rekening houden met de natuurlijke en ecologische behoefte van onze planeet.

De Sustainable Development Goals geven hier richting aan. Dit zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s [link SDG website] zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

onze ambitie

Alle ZP’ers in Nederland leveren tezamen netto een positieve bijdrage aan de wereld.
HPP levert een substantiële bijdrage aan deze beweging. 

De ambitie is om alle ZP’ers in Nederland een positieve bijdrage aan de wereld te laten leveren. Om die betere wereld te creëren en te behouden is het nodig dat iedereen, van particulieren, ZZP’ers, MKB’ers tot multinationals en overheden, hun maximale steentje bijdragen. HPP brengt ZP’ers* bij elkaar die die bijdrage willen leveren, zodat zij elkaar kunnen motiveren en versterken.

*Wij richten ons op ZZP’ers en kleine ondernemers met max. 5 mensen in dienst.

onze strategie

Happy Planet Professionals stimuleren elkaar duurzamer te ondernemen via de 5 I’s: Informatie, Instrumenten, Inspiratie, Interactie en Invloed.

Happy Planet Professionals stimuleren elkaar duurzamer te ondernemen via de 5 I’s: Informatie, Instrumenten, Inspiratie, Interactie en Invloed.

  • Informatie: We delen praktische tips over hoe je jouw voetafdruk kunt verkleinen en jouw handdruk kunt vergroten.
  • Instrumenten: We voorzien elkaar van handige tools, zoals de reviewtool en checklists om duurzamer te ondernemen.
  • Inspiratie: We delen gepassioneerde verhalen en voorbeelden.
  • Interactie: We denken samen over en werken samen aan duurzame oplossingen.Invloed: We oefenen invloed uit op onze omgeving om duurzaam ondernemen toegankelijk te maken.

Download de interactieve HPP-strategieplaat 2021-2023

onze kernwaarden

Integer, initiatiefrijk en inclusief

Binnen het netwerk van Happy Planet Professionals handelen we met de kernwaarden: integer, initiatiefrijk en inclusief.

  • Integer: We zijn transparant in ons handelen en onze besluitvorming. We zijn eerlijk over onze motieven en doen wat we beloven.
  • Initiatiefrijk: We nemen verantwoordelijkheid. We doen wat nodig is, ook als dat lef vraagt.
  • Inclusief: We werken samen, met elkaar en met anderen om onze missie te realiseren. We staan actief open voor deelname van iedere zelfstandige professional die de missie onderschrijft. We waarderen elkaars mening en zoeken naar besluiten en oplossingen waarin iedereen zich kan vinden.

Word ook lid

Ben jij zelfstandig professional en wil jij ook maatschappelijk vooruitstrevend ondernemen? Word dan nu lid van HPP voor slechts €25,- per jaar.

> Meld je hier aan