HPP-WERKGROEP EVENEMENTEN

De leden van de werkgroep Evenementen organiseren inspirerende evenementen en activiteiten waarmee (potentiële) HPP’ers met elkaar worden verbonden. Zo worden zij in staat gesteld om kennis en ervaringen te delen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Voor elk evenement wordt opnieuw zorgvuldig een thema gekozen dat aansluit bij de behoefte van de leden. Daarbij wordt goed gelet op afwisseling in onderwerpen. Per evenement doen 2 werkgroepleden de voorbereiding, meestal samen met een HPP’er die inhoudelijk expertise/ervaring heeft met het onderwerp. Er wordt een programma vastgesteld, een draaiboek opgezet, evt. een locatie en catering geregeld en de communicatie wordt voorbereid en uitgevoerd i.s.m. de werkgroep Communicatie.

De werkgroepleden organiseren elk jaar een landelijk jaarevenement (meestal een middag in februari) en drie, eveneens landelijke kwartaalevenementen (kortere bijeenkomsten met een borrel). Afgelopen tijd was dat vooral online, inmiddels zijn de bijeenkomsten weer live of hybride! In 2021 is de online vrijdagmiddagborrel voor HPP’ers geïntroduceerd, die wordt gekoppeld aan inhoudelijke online evenementen. Zo kunnen de leden elkaar tussen de live evenementen door ook ontmoeten.

SAMEN WERKEN AAN EEN HAPPY PLANET
Draag jij ook een steentje bij aan HPP?

WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE WERKGROEP evenementen?

De werkgroep Evenementen bestaat idealiter uit zeven vaste leden en een groep personen die incidenteel of op afroep deelnemen. Met deze tijdelijke projectgroepjes kunnen we de benodigde inspanning eerlijk verdelen en voor iedereen prettig houden. Zo kunnen we samen onze ambities waarmaken.

  • Vaste leden:
  • Incidenteel / op afroep:
    • per evenement werken we meestal samen met 1 of 2 HPP’ers die een inhoudelijk bijdrage leveren vanuit hun expertise/ervaring
    • gezocht: leden die zich willen inzetten voor de organisatie van een regionaal evenement, liefst samen met een regionaal netwerk

Coördinator van de werkgroep Evenementen is Marianne van Lubek.