HPP-werkgroep Activatie

Onze vereniging kan haar ambities alleen realiseren met de inzet van veel leden. De werkgroep Activatie stimuleert leden om hun bijdrage aan de vereniging te leveren. Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan een werkgroep, bestuur of projecten, door bij te dragen aan de HPP Academy (in oprichting) en door nieuwe leden te werven.

De leden van de werkgroep Activatie onderhouden contact met de andere leden van HPP. De werkgroep ondersteunt het werk van de andere werkgroepen door het opvullen van vacatures: zij weten welke leden zich actief willen inzetten en waarvoor en matchen vraag en aanbod.
Bovendien stimuleren de werkgroepleden HPP’ers om nieuwe leden te werven, hun review te doen en naar evenementen te komen. Nieuwe leden worden welkom geheten en krijgen een warme introductie in de vereniging.

De werkgroep Activatie is een nieuwe werkgroep en de focus ligt in eerste instantie dan ook op het samenstellen van de werkgroep. Op het actielijstje van de nieuwe werkgroepleden staat de automatisering van de ‘onboarding email’, het bellen van passieve leden en de gerichte benadering van leden voor vacatures.

SAMEN WERKEN AAN EEN HAPPY PLANET
Draag jij ook een steentje bij aan HPP?

WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE WERKGROEP Activatie?

De werkgroep Activatie is in oprichting.

De werkgroep Activatie gaat bestaan uit een drie tot vier vaste leden en een groep personen die incidenteel of op afroep deelnemen. Met deze ‘zwermen’ kunnen we de benodigde inspanning eerlijk verdelen en voor iedereen prettig houden. Zo kunnen we samen onze ambities waarmaken.

Coördinator van de werkgroep Activatie is Hans Snel.