HPP-werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie levert een bijdrage aan de verbinding, onderling en met elkaar, en de inspiratie van (potentiële) HPP’ers, bestuur, werkgroepen en (potentiële) samenwerkingspartners.

De leden van de werkgroep Communicatie adviseren bestuur en alle werkgroepen bij hun communicatievraagstukken en leveren praktische ondersteuning op het gebied van redactie en vormgeving. De werkgroep zorgt voor afstemming, coördinatie en monitoring van de communicatie van HPP. Bovendien beheert de werkgroep onze corporate uitingen (zoals de website, nieuwsbrief, social media en persberichten) en ondersteunt zij bij de ontwikkeling van nieuwe corporate communicatiemiddelen.

Jaarplan 2021-2022

In 2021 willen we een eenduidige ‘stijl van het huis’ (= in vormgeving en bijv. tone-of-voice) ontwikkelen. Die ga je in de loop van 2021-2022 terugzien in onze huisstijl en in een vernieuwde website. Ook maken we een ‘toolkit’; een set hulpmiddelen (bijv. beeldmateriaal, teksten, suggesties voor hash tags en tagging, e.d.) waarmee het leden makkelijk wordt gemaakt om hun HPP-lidmaatschap uit te dragen en om nieuwe leden te werven.

Verder gaan we in 2021 een plan uitwerken t.b.v. externe communicatie, incl. het creëren van een netwerk met websites en bladen van externe partijen, media en partners t.b.v. doorplaatsing / verdere verspreiding van een interview of artikel.

En tenslotte staat voor de periode 2021-2022 de uitwerking van een social mediaplan op de agenda.

Ambities genoeg dus! Je bent welkom om hieraan bij te dragen!

SAMEN WERKEN AAN EEN HAPPY PLANET
Draag jij ook een steentje bij aan HPP?

Wie zijn de leden van de werkgroep Communicatie?

De werkgroep Communicatie bestaat uit een groep personen die vrijwel allemaal incidenteel een bijdrage leveren. Met deze ‘poules’ kunnen we de benodigde inspanning eerlijk verdelen en voor iedereen prettig houden. Zo kunnen we samen onze ambities waarmaken.

Wil je iets over of voor HPP laten publiceren op de website, onze social media of in onze nieuwsbrief? Neem dan contact op met een van de beheerders!

Coördinator van de werkgroep Communicatie is Marjan Schaapman.