Privacyverklaring

Omdat je lid wilt worden van Happy Planet Professionals of al lid bij ons bent, worden er persoonsgegevens van jou verwerkt. Wij willen je hier zo duidelijk en transparant mogelijk over informeren. In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over de gegevens die we opslaan.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Van iedereen die een account aanmaakt op https://www.happyplanetprofessionals.nl wordt een aantal persoonsgegevens gevraagd.

Welke persoonsgegevens worden van mij verwerkt?

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Dat zijn de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Profielfoto (optioneel)
  • Website
  • Profielbeschrijving

Waarom verwerkt Happy Planet Professionals persoonsgegevens?

Happy Planet Professionals is een vereniging voor ZZP’ers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en MVO bij hun opdrachtgevers willen bevorderen. Om de onderlinge communicatie tussen de aangesloten leden te kunnen faciliteren, slaat Happy Planet Professionals persoonsgegevens op in de vorm van een profiel op de website. Wij gebruiken je e-mailadres om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Happy Planet Professionals en van bijeenkomsten en events. Dat doen wij door middel van een nieuwsbrief.

Worden mijn gegevens ook met andere organisaties gedeeld?

Nee, je gegevens worden niet gedeeld.

Hoe worden mijn gegevens beheerd?

Al jouw gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Zo is bijvoorbeeld al het dataverkeer op de website versleuteld door middel van een SSL-certificaat en zijn alle data opgeslagen op een beveiligde server, die zich in Nederland bevindt.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Wanneer je bent ingelogd, kun je natuurlijk zelf je gegevens inzien en bewerken. Daarnaast heeft alleen een beperkt aantal geautoriseerde beheerders toegang tot jouw gegevens.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren je gegevens zo lang je lid bent van onze vereniging. Als je je lidmaatschap beëindigt of zelf je profiel verwijdert, worden je gegevens uit onze database en uit back-ups gewist.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens verwijderen?

Als je inlogt, kun je je profiel verwijderen. Al je gegevens worden dan verwijderd.

Uitschrijven nieuwsbrief

Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan door onderaan de nieuwsbrief op de link ‘Unsubscribe’ te klikken.

Gebruikt Happy Planet Professionals ook cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Happy Planet Professionals gebruikt géén tracking cookies waarmee je wordt gevolgd op meerdere websites. Wel worden er functionele cookies gebruikt, bijvoorbeeld bij het inloggen.

Details over het cookiebeleid vind je hier.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en aan de Telecomwet, artikelen 11.7 (het versturen van elektronische berichten) en 11.7a (het gebruik van cookies).

Wijzigingen privacyverklaring

Deze versie van onze privacyverklaring is gepubliceerd op 20 juli 2018. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze zullen wij via onze nieuwsbrief aan onze leden kenbaar maken.