HPP-WERKGROEP Externe contacten en samenwerkingen

HPP kan haar missie alleen realiseren in samenwerking met andere partijen zoals MVO Nederland en SDG Nederland. De werkgroep Externe contacten & samenwerkingen onderhoudt de contacten met relevante partijen en onderzoekt interessante nieuwe samenwerkingen. Hierdoor vergroten wij de bekendheid van onze vereniging en de waarde van het HPP-certificaat.

Elk lid van de werkgroep Externe contacten & samenwerkingen onderhoudt een aantal contacten, samen met leden van het bestuur. Ze dragen zorg voor het nakomen van gemaakte afspraken en monitoren ontwikkelingen om op in te spelen.

De werkgroep Externe contacten & samenwerkingenis een nieuwe werkgroep en de focus ligt in eerste instantie dan ook op het samenstellen van de werkgroep.

Op het actielijstje van de nieuwe werkgroep staat:

  • Uitwerking van de overeenkomst met MVO Nederland (gestart)
  • Besluit nemen over participatie in de Samen Economie
  • Besluit nemen over participatie in initiatief Nanook
  • Interview op website SharePeople (gerealiseerd)
  • Workshop verzorgen voor leden Bright (juni 2021)
  • Workshop verzorgen op SDG Action Day

Ambities genoeg dus! Je bent van harte welkom om hieraan bij te dragen!

SAMEN WERKEN AAN EEN HAPPY PLANET
Draag jij ook een steentje bij aan HPP?

WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE WERKGROEP Externe contacten & samenwerkingen?

De werkgroep Externe contacten & samenwerkingen is in oprichting. Momenteel neemt het bestuur de werkzaamheden op zich.

Er is een vacature voor 1 à 2 leden.

Coördinator van de werkgroep Externe contacten & samenwerkingen is Hans Snel.