Je bekijkt nu HPP-lid Teije Brandsma is hoopvol en bezorgd over de volgende generatie

HPP-lid Teije Brandsma is hoopvol en bezorgd over de volgende generatie

Aid Publicity is een pr-bureau voor goede doelen en non-profits. Het is opgericht door HPP-lid Teije Brandsma, die eerder verslaggever was in Afrika en het Midden-Oosten.
Juist daar zag hij hoe belangrijk het is om financieel stevig op eigen benen te staan. Hij vraagt zich af: zorgen zzp’ers in Nederland daar wel goed voor? En kijken ze daarbij ook naar de volgende generatie?
Dit is de laatste aflevering van de serie interviews naar aanleiding van het eerste lustrum van HPP.

door Madeleine Boerma

Je was het eerste lid van HPP in 2021. Wie ben je en wat doe je?
“In mijn vorige leven was ik verslaggever in Afrika en het Midden-Oosten. In die rol stond ik aan de kant als waarnemer. Langzamerhand realiseerde ik me dat ik niet langer alleen wilde observeren maar ook impact wilde hebben. Ongeveer zes jaar geleden ben ik daarom voor mezelf begonnen en heb ik Aid Publicity opgericht, een pr-bureau voor goede doelen en non-profits. Ik zorg ervoor dat ze vaker in de media verschijnen. Veel organisaties blijken geen benul te hebben hoeveel mooie verhalen ze onder het gras hebben liggen. Ik werk ook als interim-woordvoerder, waarbij ik ook mijn opvolgers train.

Het voelt goed om zinvol bezig te zijn. Het is ontzettend leuk om als ondernemer vorm te geven aan hun ideële doelen en steeds de beste vorm te zoeken. Plus, ik kies nu voor wie ik werk, zoals het Armoedefonds, FNV, Tony’s Chocolonely, Stichting Lezen en Schrijven, Mission Aviation Fellowship en het Global Fund in Genève, dat met geld van regeringen wereldwijd hiv, tb en malaria bestrijdt.

Ik had niet verwacht dat de keuze om vanuit die motivatie en zingeving te gaan werken voor mij persoonlijk zo goed zou voelen. Ik zou niet alleen kunnen werken voor het verhogen van aandeelhouderswaarde in plaats van het creëren van meerwaarde voor mens en samenleving.”

Wat voorspel jij (of hoop je) dat er over vijf jaar veranderd is in jouw werk/branche als het gaat om een ‘Happy Planet’?
“De impact van de komst van AI en tools als ChatGPT wordt natuurlijk met de nodige spanning bekeken. Ik denk dat er een opwaardering komt, en zeker in de media en mijn vak, voor authenticiteit en persoonlijk contact en een persoonlijke benadering. Een herwaardering voor de originele ideeën die uit ons als authentieke mens voortkomen. Denk aan de woordvoerder die zelf praat, zelf teksten schrijft en vanuit verbinding communiceert. Van mens tot mens en van hart tot hart. Ik denk dat we een herwaardering en opwaardering van authenticiteit gaan zien.”

Natuurlijk moet ik je vragen ‘waarom ben je lid geworden’?
“Ik ben lid van HPP voor het ontmoeten van gelijkgestemden en om de verhalen van anderen. Als ZZP’er ben ik vaak solistisch bezig, terwijl ik juist altijd gestimuleerd word door mensen. Heb je eens een mindere week, dan kan oprecht contact dit weer omkeren omdat je elkaar inspireert door ervaringen en verhalen met elkaar te delen.
Ik heb geen inhoudelijke verwachtingen van HPP waar het gaat om tips over minder afval produceren, duurzamer inkopen, verduurzamen van je huis, et cetera. Mij gaat het vooral om de energie die ontstaat in de ontmoetingen met gelijkgestemden.
Wat dat aangaat – ik wil wel weer eens wat HPP’ers live ontmoeten. Wanneer kan dat?”
De online HPP-agenda wordt doorgepluisd en we noteren de data van het voorjaars-, zomer- en najaarsevent.

Hoe vul jij de ‘Happy Planet’-component in je eigen ondernemerschap in?
“Vooral door meer en meer te concentreren op het kiezen van opdrachtgevers met ideële gronden. Volgens mij is een van de meest duurzame bijdragen die je als ZZP’er kunt leveren, te zorgen dat je je eigen financiën goed op orde hebt. In Afrika ging het vaak over self-sustainability van hulpinitiatieven; dat die niet alleen nu een bijdrage kunnen leveren maar ook in de toekomst. En wel omdat ze financieel op eigen benen kunnen staan. Datzelfde geldt ook voor de ideëel ingestelde ZZP’er.
Voor mij is dit de meest belangrijke component omdat we met z’n allen de bijdrage aan die Happy Planet ook op de lange termijn kunnen blijven invullen. Hier zie ik nog wel een rol voor HPP. Hoe kunnen we elkaar helpen, zodat iedereen op zakelijk vlak goed draait.”

Als je met een magische toverstaf één ding mocht veranderen binnen het ondernemerschap op deze planeet of in Nederland: wat zou dit dan zijn?
“Ja, dan kom ik toch weer uit bij goed zorgen voor ZZP’ers en de zakelijke kant van ondernemer zijn. Misschien moeten we bijvoorbeeld wel naar een verplichte AOV om te zorgen dat alle ZZP’ers een vangnet hebben. Ik hoop dat de plannen van de regering wat dit betreft gerealiseerd worden. Ik ben bestuurder bij en lid van een Broodfonds, maar lang niet alle ZZP’ers hebben dit goed op orde. Ik zie veel te weinig focus op zelfzorg in geval van tegenvallers en de oude dag.
Ik herken dit ook uit mijn tijd als journalist. Vanuit bevlogenheid en idealisme konden collega-journalisten buitengewoon kritisch zijn op financieel beleid voor de samenleving of bedrijven, maar hun eigen AOV en pensioen hadden ze niet geregeld. Jezelf vergeten en onkundig zijn is niet de weg. Dus ik zou hierop inzoomen en dat verbeterd willen zien.”

Wat moeten we doen om een goede wereld door te geven aan volgende generaties?
“Overal waar ik kom, zie ik bevlogen mensen werken die de wereld mooier willen maken. Zelf heb ik twee kinderen van begin twintig en ik zie dat hun generatie ontzettend ideëel is en zich actief wil inzetten voor een betere wereld. We dachten dat we in de jaren ’60/’70 van de vorige eeuw idealistisch waren, maar het zou me niets verbazen als we over honderd jaar terugkijken naar onze tijd, en dan gaan zeggen: ‘Joh, die generatie? Die was niet egoïstisch. Die deed nog veel meer!’ Hierin ben ik hoopvol.
Ik vind alleen wel dat wij moeten zorgen dat het voor hen ook goed leven is, met voldoende huisvesting en financiële middelen. En dat is hard nodig want juist deze generatie bestaat uit idealisten.
We kunnen als samenleving, en ook als HPP’ers, focussen op meer groen en meer natuur. Maar laten we niet vergeten dat er ook huizen moeten komen voor deze generatie. Die twee tegenstrijdigheden, behoefte aan huisvesting en behoefte aan bescherming van Nederlandse natuur, moeten wel in balans zijn. Dit kan botsen, maar hierin merk ik dat ik persoonlijk deze generatie superbelangrijk vind, hoezeer ik ook enorm van natuur houd. We hebben meer sociale woningbouw en betaalbare huur- en koopwoningen nodig, meer combinaties van groen én wonen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Daar is een hoge mate van gemeenschapszin, cohesie en samenwerking voor nodig, en deze generatie verdient dat.”

Nadere informatie
Het pr-bureau van Teije Brandsma voor goede doelen en non-profits: Aid Publicity

Dit is de laatste aflevering van de vijfdelige serie interviews naar aanleiding van vijf jaar HPP. Idee van ⬇️

Madeleine Boerma

Programmamanager, coach, facilitator - voor ZZP'ers, leiders & teams en de energietransitie 💫. eBook "Leiderschap in projectmanagement." Paperback/eBook voor ZZP-kostwinners. Leven zonder afval, moestuin, bushcraft en wandelen met hondlief.