Je bekijkt nu Zeer geslaagd tweede jaarevent

Zeer geslaagd tweede jaarevent

Op vrijdag 12 april 2019 vond het tweede jaarevent plaats van Happy Planet Professionals. Ditmaal waren wij te gast bij MVO Nederland in Utrecht. Waar wij in dialoog gingen met directeur Maria van der Heijden over hoe beide organisaties elkaar kunnen versterken in het realiseren van hun missie. Madeleine Boerma begeleidde ons bij een Deep Democracy aanpak, waarin nieuwe gezichtspunten de ruimte kregen en deelnemers hun steun betuigden door zich ook fysiek aan te sluiten.

In het tweede deel verzorgden zes professionals in drie rondes minipresentaties over onderwerpen die hen bezighouden:

Monique Janssens van Ethisch Bedrijf – Dierenwelzijn: de blinde vlek van bedrijfsethiek en MVO;
Maarten Rigter van Triple P Solutions – Gezond omgaan met je smartphone;
Arshad Shamsi van Orenda – Hoe Nederlandse organisaties uit verschillende branches omgaan met de transitie van profit naar purpose;
Heide Leenaarts van United Economy – Echte waardecreatie als doel, circulair geld als middel;
Sandra Barth van De Schaal van Betekenis – Echte waarde meten met behulp van De Schaal van Betekenis
Hemmo Hemmes van Topstukken – Duidelijke taal kan de energietransitie versnellen

Hemmo Hemmes van Topstukken gaf een mini-presentatie over hoe een eenduidig begrippenkader de energietransitie kan versnellen. Of, in gewone woorden: Met duidelijke taal voor iedereen gaat (1) het samenwerken beter omdat je elkaar beter en eerder begrijpt; (2) gaat de transitie sneller door minder discussie en verwarring; (3) gaat de participatie beter omdat burgers de overheid begrijpen en vertrouwen en (4) kunnen regio’s makkelijker van elkaar leren. MVO-Nederland heeft alvast de handschoen opgepakt en staat open voor actieve inbreng op dit thema.

Heidi Leenaarts: “United Economy is een duurzaam handelsnetwerk. Voor gelijkgestemde bedrijven die onderling graag zaken doen. Bovendien maakt United Economy de economie als geheel socialer, groener, eerlijker en sterker. We betalen elkaar met onze onderlinge munt, de United: een zuiver ruilmiddel, zonder rente en speculatie. Een munt die steeds wordt uitgegeven aan de producten en diensten van deelnemende duurzame en sociale ondernemingen. Door de kracht van ons netwerk en de circulaire munt.”

Sandra Barth: “Tijdens de bijeenkomst mocht ik een zeepkist houden over de Scale of Significance, waarvan het doel is bedrijven en organisaties niet langer alleen in financiële waarden, maar juist in intrinsieke waarden te denken. Want waar gaat het nu om? Zoveel mogelijk geld verdienen of betekenis toevoegen aan de wereld? Sommige dingen zijn niet in cijfers uit te drukken. Hoeveel kost de liefde voor je partner of gezin? Hoeveel kost de aarde? We waren het er over eens, dat als je hierover nadenkt je eigenlijk niet alleen je financiële huishoudboekje bij zou moeten monitoren, maar ook hoe het staat met je intrinsieke waarden. Want daar draait het uiteindelijk om: als die in orde zijn, dan ga je vanzelf betekenisvol, duurzaam en sociaal ondernemen.”

Het was niet alleen inhoudelijk, maar ook fysiek een dynamische ochtend. Er werd nog lang nagepraat. De dialoog met MVO Nederland krijgt zeker nog een vervolg.

“Zelfstandig Professionals (ZPs) zijn ook betekenisvol voor MVO Nederland. Door in dialoog te gaan met elkaar verkennen we de mogelijkheden. Duidelijk wordt dat hoe concreter de vraag of het aanbod van de ZPs, hoe makkelijker de samenwerking kan zijn. Ook krijgen we de heldere boodschap mee: denk niet dat je te klein bent, of niet genoeg weet. Juist bij jullie zit innovatiekracht. Sluit dus aan bij de bijeenkomsten, Meet & Greets en andere bijeenkomsten van MVO Nederland en breng jouw toegevoegde waarde in.” Het is helder: delen is het nieuwe samenwerken.” (Madeleine Boerma)

[metaslider id=1177 cssclass=””]

Hans Snel

Met de Nectar Scrum Light projectaanpak, het online samenwerkingsplatform Scrum Light by Nectar en met inbreng van mijn ruime marketingkennnis en -ervaring wil ik klimaatoplossingen helpen versnellen.