Algemene Leden Vergadering


Evenementgegevens

  • Datum:

Hieronder vind je de agenda en als bijlagen de vergaderstukken. Uiterlijk op 1 december zijn alle vergaderstukken compleet.  De vergadering vindt plaats in Zoom en is voorbehouden aan leden. De link naar Zoom vind je op het forum. Aanmelden is niet nodig.

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Bestuurswisselingen en rooster van aftreden (zie bijlage in forum)

  • Voorstel tot installatie van Richèl Lubbers als penningmeester
  • Voorstel tot installatie van Erica Goedhart als algemeen bestuurslid
  • Afscheid van Hester Pronk als algemeen bestuurslid
  • Geactualiseerd rooster van aftreden

5. Meerjarenplan volgens model Theory of Change (zie slides in jaarplan 2024)
6. Jaarplan en begroting 2024 (zie bijlage in forum)
7. Criteria voor het aangaan van partnerschappen (zie bijlage in forum)
8. Invulling onderscheid tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde leden (zie bijlage in forum)
9. Voorstel 2e ledenenquête (zie bijlage in forum)
10. Voorstel restitutiebeleid bij evenementen (zie bijlage in forum)
11. Formaliseren aanpassingen Huishoudelijk Reglement (zie bijlage in forum)
12. Verslag vorige keer (vaststellen/goedkeuren) (zie bijlage in forum)
13. Sluiting

Aansluitend informeel gesprek in de plenaire ruimte of in break-out-rooms.