Algemene Leden Vergadering


Evenementgegevens

 • Datum:

De ledenvergadering is hét moment om invloed uit te oefenen op de koers van onze vereniging. Je hoeft er niet voor te reizen, gewoon relaxed vanuit je huis- of werkkamer deelnemen via Zoom. De stukken voor deze vergadering staan uiterlijk 12 maart op het ledenforum.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verkiezing nieuwe secretaris.
  Bea Mantel heeft zich kandidaat gesteld.
 3. Jaarverslag 2022
  Is vanaf 13 maart te vinden op het ledenforum
 4. Jaarrekening 2022
  Toelichting door Nico Verzijden. Vanaf 13 maart te vinden op het ledenforum.
 5. Verslag van de Kas Controle Commissie
  Toelichting door de voorzitter van de commissie. Vanaf 13 maart te vinden op het ledenforum.
 6. Decharge van het bestuur voor het verenigingsjaar 2022
 7. Verkiezing nieuwe penningmeester.
  Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld
 8. Terugtreding Nico Verzijden als penningmeester
 9. Bevorderen ledenparticipatie
  Presentatie plannen van het bestuur om de ledenparticipatie te bevorderen
 10. Parallelsessies over drie onderwerpen (in break-outrooms)
  1. Hoe inclusief willen we zijn en hoe worden we het?
  2. Lokale kringen als middel van ledenbinding
  3. Welke voorrechten geven we gecertificeerde leden?
 11. Mededelingen van bestuur en vragen van leden
 12. Vaststelling verslag ALV van 8 december
  Te vinden op de ledenforum
 13. Sluiting

Aansluitend vindt de online ledenborrel plaats.