Algemene Leden Vergadering


Evenementgegevens

  • Datum:

Met in ieder geval de onderwerpen:

  • Jaarverslag en jaarrekening 2022
  • Verslag van de Kas Controle Commissie
  • Terugtreding Nico Verzijden als penningmeester
  • Benoeming nieuwe penningmeester
  • Benoeming nieuwe secretaris