Algemene Ledenvergadering (ALV)


Evenementgegevens

  • Datum:

Vanaf dit kalenderjaar organiseren we tweemaal per jaar een ALV. In het voorjaar stellen we de jaarrekening van het afgelopen jaar vast. In het najaar presenteren wij de plannen en begroting voor het daarop volgende jaar.

Agenda:

  1. Benoeming Anne Claire van der Lugt en Marco Rog als nieuwe bestuursleden
  2. Vaststelling jaarrekening 2020 en decharge van het bestuur voor het boekjaar 2020
  3. Vaststelling nieuwe missie-strategie-kernwaarden en beloften van HPP
  4. Vaststelling jaarplan 2021
  5. Vaststelling verslag van de ALV van 15 september
  6. Rondje vragen en mededelingen

Leden ontvangen begin mei een uitnodiging voor de ALV met daarin de Zoomlink. De stukken zijn dan te vinden op het forum.