Online ALV (met aansluitend ledenborrel)


Evenementgegevens

 • Datum:

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de online Algemene Ledenvergadering van Happy Planet Professionals op 3 maart 2022 van 15:30 tot 17:00 uur. Aanmelden is niet nodig. De Zoomlink vind je op het forum bij de agendastukken.

De ALV is dé gelegenheid om mee te praten en mee te beslissen over de besturing en vorm van onze mooie beweging!

Denk mee over onze prioriteiten

Op de komende vergadering legt het bestuur verantwoording over over het beleid in 2021. We presenteren ook een rooster van aftreden, weer een stapje richting verdere professionalisering van onze vereniging. Daarnaast staan er twee punten op het programma waarover wij graag jullie mening horen:

 • Punt 5: Op de vorige ALV hebben we met elkaar besloten dat de review geen deel meer uitmaakt van de belofte van leden. Dat betekent dat de statuten hierop moeten worden aangepast. We nemen direct de gelegenheid te baat om de doelstelling van onze vereniging wat betreft de formulering aan te passen aan de onlangs vastgestelde missie.
 • Punt 8: Aan ideeën voor onze vereniging geen gebrek. Leden komen met voorstellen, het bestuur signaleert kansen, maar waaraan geven we nu prioriteit? Wij betrekken jullie graag bij het besluitvormingsproces.

Agenda

 1. Jaarverslag 2021
 2. Jaarrekening 2021
 3. Verslag van de kascommissie
 4. Decharge van het bestuur voor het boekjaar 2021
 5. Voorstel statutenwijziging (zie toelichting hierboven)
 6. Rooster van aftreden bestuursleden
 7. Vacature: secretaris van het bestuur (uitbreiding)
 8. Interactief: samen prioriteiten stellen (zie toelichting hierboven)
 9. Rondje vragen en mededelingen

*De stukken voor deze agendapunten verschijnen in de komende dagen op het ledenforum, onder HPP Informatie/HPP bestuur en ALV’s. De link werkt alleen als je bent ingelogd.

Vooraf aanmelden niet nodig

Met de Zoomlink op het forum kom je in de vergadering. Wij zijn om 15:15 online. Je hoeft je voor de ALV niet van tevoren aan te melden. Introducees zijn welkom, maar hebben geen stemrecht.

Aansluitend online ledenborrel

Direct na de ALV om 17:00 uur start de online ledenborrel. Als deelnemer aan de ALV kun je gewoon ingelogd blijven. Wil of kun je niet deelnemen aan de ALV, dan ben je eveneens van harte welkom op de ledenborrel. Gebruik gewoon dezelfde Zoomlink.

Tot donderdag 3 maart!

Bestuur  HPP
Anne Claire, Hester, Marco, Nico en Hans