Online ALV


Evenementgegevens

  • Datum:

Let op: deze vergadering stond eerst gepland op 26 maart!

Deze vergadering vindt plaats via Zoom en is alleen toegankelijk voor leden.

Agenda:

  1. Welkom en bestuursmededelingen
  2. Jaarverslag 2023
  3. Jaarrekening 2023
  4. Meerjarenstrategie (zie dialoog op het forum)
  5. Actualisering huishoudelijk reglement aan eerder genomen besluiten
  6. Verslag van de ALV van 8 december 2023
  7. “Kijk verder dan je neus lang is” – interactieve sessie, verzorgd door de werkgroep Duurzame Impact
  8. Rondvraag en mededelingen
  9. Sluiting

Leden ontvangen een uitnodiging per e-mail met de link naar Zoom . De vergaderstukken komen in het forum. En ook hier vind je de Zoomlink.