Online ALV

Online ALV


Evenementgegevens

 • Datum:

Deze ALV vindt online plaats. Met deze link kun je je hiervoor aanmelden. Na aanmelding krijg je van ons enkele dagen tevoren de vergaderstukken.

Agenda:
1. Welkom door Hans, vaststellen agenda
2. Online vergaderen, hoe werkt dat? (Cosmas Blaauw)
3. Bestuurswisselingen:

 • Pieter Jan treedt terug als bestuurslid
 • Voorstel benoeming Madeleine Boerma
 • Voorstel benoeming Anke Bergmans
 • Vacature secretaris
 1. Financiën (Nico Verzijden), (zie: VerHPP Begroting en afrekening 2018 2020 concept)
 • Afrekening 2018 en decharge bestuur
 • Verwachting 2019 en begroting 2020
 1. Strategie HPP 2020-2022 (zie Strategie 2020-2022 concept voor ALV)
 • Korte toelichting van Hans
 • Dialoog met de leden
 1. Bestuursmededelingen
 • Save the date: 21 november wintermeeting

7. Vragen en opmerkingen van leden
8. Sluiting

Hartelijke groeten, mede namens Anke, Madeleine en Nico,

Hans Snel
Voorzitter

Online ALV
Sluit Menu