ALV: Jaarplan en begroting 2024 goedgekeurd en nieuw bestuursleden geïnstalleerd

Door: Hans Snel

Op de Algemene Leden Vergadering van 8 december is Richèl Lubbers officieel als penningmeester benoemd. Richèl nam het penningmeesterschap al waar, nadat Nico Verzijden dit voorjaar uit het bestuur trad. Wij zijn ook blij met de benoeming van Erica Goedhart als bestuurslid en hebben dankbaar afscheid genomen van Hester Pronk, die twee jaar heeft meegedraaid. Zelf heb ik aangegeven dat het tijd wordt voor een nieuwe voorzitter. Ik wil volgend jaar december het stokje graag overdragen aan een nieuwe voorzitter. Heb je interesse of twijfel je erover? Neem contact met mij op.

We hebben een nieuw meerjarenplan gepresenteerd, gebaseerd op het model van de ‘Theory of Change’. Als leden mogen jullie de komende maanden het plan beoordelen. Op de ALV in het voorjaar stellen we het vast. We hebben wel alvast ons jaarplan 2024 gebaseerd op deze nieuwe kapstok. Enkele van de speerpunten van 2024: het opvullen van de resterende vacatures in bestuur en werkgroepen, het automatiseren van de ledenadministratie en incasso, een tweede ledenenquête en een online hulpmiddel bij het opstellen van je impact jaarplan. Ook de begroting 2024 is goedgekeurd, met als amendement een extra budget van 500 euro voor de evenementencommissie.

De leden hebben ook ingestemd met een set criteria voor het aangaan van partnerschappen, zodat het bestuur niet voor ieder extern verzoek naar de ALV hoeft. En we hebben en eenvoudig en helder restitutiebeleid voor evenementen vastgesteld. De in het Huishoudelijk Reglement beschreven ruimte om onderscheid te maken tussen gecertificeerde leden en niet gecertificeerde leden is nu geconcretiseerd: gecertificeerde leden zijn straks (beter) vindbaar op het inkoopplatform voor duurzaam inkopende partijen. En zij mogen HPP achter hun naam zetten.

Hans Snel

Met de Nectar Scrum Light projectaanpak, het online samenwerkingsplatform Scrum Light by Nectar en met inbreng van mijn ruime marketingkennnis en -ervaring wil ik klimaatoplossingen helpen versnellen.