Je bekijkt nu Hoe de SDG’s kunnen helpen om duurzaam, circulair en maatschappelijk verantwoord te ondernemen

Hoe de SDG’s kunnen helpen om duurzaam, circulair en maatschappelijk verantwoord te ondernemen

Happy Planet Professionals heeft ervoor gekozen om met ingang van 2021 gebruik te maken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in het vernieuwde reviewproces. Veel HPP’ers hebben in februari/maart aan één van de inspiratiesessies deelgenomen om vervolgens een start te maken met hun eigen review. In die sessies bleek dat de ene HPP’er goed bekend is met de SDG’s, terwijl de ander er alleen van gehoord heeft. Reden voor ons om wat extra aandacht te geven aan deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen en aan de mogelijkheden om ze binnen de eigen onderneming en bij opdrachtgevers in te zetten.

De Sustainable Development Goals zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De SDG’s zijn een prachtige kapstok om intenties en doelstellingen transparanter te maken. Bovendien kunnen ze helpen om jouw duurzame, circulaire en maatschappelijk vooruitstrevende ambities duidelijk te definiëren en richting te geven.

Krachten bundelen met de SDG-community

HPP als vereniging en een aantal HPP-leden zijn lid van de SDG-community. In deze online community kunnen organisaties elkaar laten zien hoe zij bijdragen aan de SDG’s. Wil je hier meer over weten kijk dan eens op Community | SDG Nederland.

Sandra Pellegrom is de Nationale SDG-Coördinator van ons land. Zij zegt: “Ondanks de complexiteit, is de bereidheid onder bedrijven en organisaties erg groot om mee te werken aan harmonisatie en implementatie van de SDG’s. Veel organisaties willen laten zien dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij met het volgen van de richtlijnen voor verantwoord ondernemen (de OESO richtlijnen voor IMVO en de UN Guiding Principles en Business and Human Rights)”.

Meet je effectiviteit

De SDG’s maken het voor organisaties makkelijker om concrete doelen te formuleren die met elkaar samenhangen. Een belangrijke factor daarbij is om te meten of je je doelstellingen haalt, want alleen dan kun je zien of je effectief bezig bent. Dat gebeurt momenteel nog onvoldoende; op dit moment doet slechts 1% van de bedrijven dat. Doe je het wel, dan draagt dit bij aan de toenemende roep om transparantie. Sterker, nieuwe Europese wetgeving gaat die transparantie van bedrijven verlangen.

Met het SDG-kompas (ontwikkeld door GRI, UN Global Compact en de World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) kunnen ondernemers ontdekken wat zij met de SDG’s kunnen doen en hoe zij positief kunnen bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen richting 2030. In enkele stappen wordt je geholpen om een meetbare en transparante strategie te ontwikkelen.

Bij de 1e stap leer je wat de SDG’s zijn, welke verantwoordelijkheden daarbij horen en welke zakelijke mogelijkheden ze kunnen bieden. Vervolgens ga je na welke doelen het beste bij jou en (de activiteiten van) jouw onderneming passen. De informatie die je geboden wordt helpt je om daar keuzes in te maken en prioriteiten te stellen. In de 3e stap bepaal je de doelen en het ambitieniveau voor jouw onderneming. Bovendien stel je vast wat je wilt bereiken, Ofwel, wanneer is het goed / ben je tevreden en hoe ga je dat meten? Dat ga je met elkaar verbinden, verankeren en uitwerken hoe je samenwerkingen vorm gaat geven. In de laatste stap maak je concreet hoe je eerlijk en transparant gaat communiceren over je doelen en intenties.

Inspirerende voorbeelden

Wil je eens bij andere ondernemingen of HPP’ers kijken hoe die vormgeving aan het werken met en rapporteren over de SDG’s? Kijk dan eens bij Triodos Bank en KPN of of bij de ondernemingen van HPP’ers Anke Bergmans (Mountain View Research) en Merel Segers.

Aan de slag met je review voor 2021

HPP-leden hebben de belofte gedaan om jaarlijks een review te schrijven. Wij nodigen hen van harte uit om met behulp van het vernieuwde ‘reviewproces in SDG-jasje’ aan de slag te gaan en een mooi plan te maken voor 2021! Alle informatie is terug te vinden op Certificering & Review @Happy Planet Professionals en HPP-leden kunnen hier ook in het HPP-Forum met elkaar over van gedachten wisselen.

Marco Rog
werkgroep Certificering & Review

Bronnen:
– OECD, Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
– SDG Nederland, Harmonisatie bij rapportage over SDG
– PwC, Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact voor bedrijven en gemeenten

Marjan Schaapman

Samenwerking is de sleutel naar succes. Daarvoor is goede communicatie nodig: luisteren, informeren, je in elkaar verplaatsen, interactie. Alleen je begrijpt voor welke uitdagingen de ander staat, bereid bent om kennis en ervaring te delen en die van de ander te omarmen, kun je elkaar versterken.