Je bekijkt nu SDG’s geven richting aan bedrijfsvoering

SDG’s geven richting aan bedrijfsvoering

Onder een betere wereld verstaan wij, HPP’ers, een wereld waarin meer mensen dan nu in hun menselijke behoeften worden voorzien en waarin wij beter dan nu rekening houden met de natuurlijke en ecologische grenzen van onze planeet. De 17 Sustainable Development Goals geven hier richting aan.
HPP heeft ervoor gekozen om met ingang van dit jaar de SDG’s als kapstok te gebruiken voor de reviews en certificering van onze leden. Maar je kunt nog meer met deze duurzaamheidsdoelen! Een mooi voorbeeld van hoe je de SDG’s in je bedrijfsstrategie kunt verwerken zien we bij HPP’er
Wouter van Leusen.

Wouter is vermogensplanner en vanuit zijn bedrijf Stan&Wende stimuleert hij klanten om een duurzame bijdrage te leveren en bewuster na te denken over de impact van hun geld in de wereld. Dus om niet (alleen) na te denken over financieel rendement maar juist ook over maatschappelijk rendement.

Wouter gebruikt de SDG’s voor beleggers die bewust willen bijdragen aan een duurzame wereld. Steeds vaker kiezen zij voor investeringen in duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Wouter en zijn collega Hubrien hebben dit jaar hun beleggingsportefeuilles doorgelicht en aangepast om zo direct invloed te hebben op de SDG’s. Ze hebben vier doelen gekozen die ze extra aandacht geven:

  • Doel 1: geen armoede
  • Doel 6: schoon water en sanitair
  • Doel 7: betaalbare en duurzame energie
  • Doel 13: klimaatactie

Op basis hiervan hebben zij vervolgens beleggingsfondsen geselecteerd waarin zij het geld van hun klanten beleggen, zodat ook echt wordt bijgedragen aan deze doelen. Een voorbeeld hiervan is RobecoSAM Sustainable Water, een fonds dat bijdraagt aan schoon water en sanitair voor iedereen (doel 6).

Bewuste keuzes leiden tot méér impact

Het mooie is dat 1 bewuste keuze een positief effect heeft op meer dan 1 ontwikkelingsdoel.  Immers, schoon drinkwater zorgt voor een betere gezondheid (doel 3), waardoor minder mensen ziek worden of zelfs overlijden aan de gevolgen van diarree. Daardoor hoeven minder kinderen te verzuimen van school en dat draagt dan weer bij aan de vermindering van armoede (doel 1).

Samenwerking tussen HPP’ers

Zo verweeft Stan&Wende de SDG’s dus in haar dienstverlening en producten. En daarnaast dragen ze zelf door hun bedrijfsvoering ook zelf bij aan de SDG’s. Bijvoorbeeld aan SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) door zowel kantoorartikelen duurzaam in te kopen, aan SDG 13 (klimaatactie) door elektrisch te rijden en….. aan SDG 17 (samenwerkingsverbanden) door samen te werken met leden van HPP!

Want misschien heb je de illustraties al herkend; die zijn gemaakt door HPP’er Leonie Haas (De Merkarchitect – Visuele Communicatie). Naast een praatplaat over hun dienstverlening en de illustraties voor hun website maakte zij voor Stan&Wende 4 ‘mini-strips’ om hun focus op SDG 1, 6, 7 en 13 te visualiseren.

Doel 7: betaalbare en duurzame energie
Je vindt alle mini-strips op de website van Stan&Wende

Doe je mee?

Leonie en Wouter/Stan&Wende doneren een substantieel deel van hun jaaromzet aan van The WakaWaka Found­a­tion.
De solar-lampen van deze stichting worden via scholen uitgeleverd aan kinderen zodat ze in het donker toch hun huiswerk kunnen maken. Zo dragen Leonie en Wouter bij aan SDG7 (toegang tot schone en betaalbare energie voor iedereen) en aan SDG 4 (onderwijs)!

Inspiratie voor duurzaam ondernemen

Heb jij ook een mooi voorbeeld dat inspireert tot duurzaam ondernemen, een zinvolle en slimme toepassing van de SDG’s en/of een mooi samenwerkingsverband van HPP’ers? Laat het ons weten via contact@happyplanetprofessionals.nl en wie weet sta jij de volgende keer in de nieuwsbrief!

Marjan Schaapman

Samenwerking is de sleutel naar succes. Daarvoor is goede communicatie nodig: luisteren, informeren, je in elkaar verplaatsen, interactie. Alleen je begrijpt voor welke uitdagingen de ander staat, bereid bent om kennis en ervaring te delen en die van de ander te omarmen, kun je elkaar versterken.